Czech English

Postřehy z panelové diskuse o české rozvojové spolupráci v době ekonomické krize

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • Postřehy z panelové diskuse o české rozvojové spolupráci v době ekonomické krize
21.11.2012
adelastiborova
Dne 20. 11. FoRS uspořádal panelovou diskusi na téma  „Proč se má Česká republika zapojovat do spolupráce s rozvojovými zeměmi i v době krize?“ Diskutujícími byli paní Hana Volná (Ministerstvo zahraničních věcí), pan Martin Náprstek (Česká rozvojová agentura), pan Viktor Paggio (Poslanecká sněmovna) a pan Oldřich Pospíšil (Charita ČR). Pozvání také přijali zástupci Ministerstva financí, přítomny byly i nevládní neziskové organizace. V úvodu se diskutující věnovali kladné stránce české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS): částka vyčleněná na ZRS sice nebude v následujících letech narůstat, ale pohybuje se na stabilní úrovni a její výše je do velké míry zajištěna díky střednědobému rozpočtovému výhledu na další tři roky. Nevelký objem ZRS alespoň přispívá k její dobré zvládnutelnosti – existuje poměrně dobrý přehled o jednotlivých projektech a počet prioritních zemí i sektorů se postupně snižuje, aby mohla být rozvojová spolupráce lépe zacílena. Vedle relativní předvídatelnosti je českou předností také transformační zkušenost. Velká část partnerských zemí prošla podobnou historickou zkušeností jako ČR; své poznatky o politické, ekonomické i společenské transformaci proto můžeme využívat v mnoha projektech. Znalosti českých subjektů se týkají zlepšování kvality života na úrovni komunit, ale také na úrovni politické – v některých případech dochází například k ovlivnění sodiálních politik v partnerských zemích. Naopak slabou stránkou rozvojových projektů ČR – ale  i jiných zemí – je pak jejich dlouhodobá (ne)udržitelnost, tedy nedostatečné zajičtění „životaschopnosti“ projektů a jejich dlouhodobých dopadů. Dakší prostor k růstu zůstává ve schopnosti čerpat finance z některých mezinárodních bank či například z Evropského rozvojového fondu. Administrace projektů financovaných z těchto zdrojů je velice náročná, a české subjekty proto tuto možnost využívají jen zřídka. Panelisté také zmínili způsob, jakým je rozvojová spolupráce představována veřejnosti. Bohužel toto téma není pro média a veřejnost příliš zajímavé. Česká společnost sice v současné situaci jen málo vnímá potřebnost projektů v jiných zemích, ale vzdělávací aktivity již od předškolního věku a boj se stereotypy mají určitě dlouhodobý smysl. Přítomné nevládní organizace se shodly na tom, že při práci s dnešní „hyperlinkovou společností“ se budou snažit mít jasné cíle a sdělení. Při této příležitosti byla také slavnostně představena zpráva FoRS o zahraniční rozvojové spolupráci za rok 2011 a nová verze webové stránky www.fors.cz/2022/ceskapomoc    

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace