Czech English

Rozvojovka – Češi chtějí pomáhat, ale…

27.6.2016
FoRS
Výzkum veřejného mínění agentury STEM/MARK (zadávala Rozvojovka – Člověk v tísni) ukázal, že většina Čechů považuje pomoc lidem v rozvojových zemích za důležitou, přičemž se ale také kloní k názoru, že je důležitější pomáhat spíše doma než v zahraničí. Toto podporují i výsledky posledního Eurobarometru z přelomu loňského a letošního roku ukazují, že takto uvažuje o podpoře obyvatel rozvojových zemí 78 % Čechů. Přes 90 % respondentů ve výzkumu agentury STEM/MARK někdy přispělo na dobročinné účely, nicméně přes 82 % respondentů nikdy nepřispělo na zahraniční projekty. Podle průzkumu pro FoRS z roku 2014 více než polovina (59 %) Čechů neví, jak pomoc funguje a kam směřuje, přesto ale 68 % českých občanů považuje rozvojovou pomoc za efektivní nástroj, jak bojovat s chudobou v rozvojových zemích. Co si tedy Češi o rozvojové pomoci vůbec myslí a další zjištění a poznatky si můžete přečíst na stránkách Rozvojovky.ˇvct 2

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace