Czech English

Univerzita Karlova – Veletrh pracovních příležitostí pro absolventy

27.6.2016
FoRS
Rádi bychom Vás informovali o konání Veletrhu pracovních příležitostí Univerzity Karlovy (zaměřený na společenskovědní obory, profily absolventů si můžete prohlédnout zde), který proběhne ve středu 5. října 2016, v Karolinu (Ovocný trh 3, Praha 1). Více se o veletrhu dozvíte na jeho webových stránkách. V současné chvíli Informační, poradenské a sociální centrum UK, které má organizace veletrhu v gesci, vyzývá potenciální vystavující – tedy i členské a pozorovatelské organizace FoRS, které se mohou hlásit do 30. června na adresu hana.urychova@ruk.cuni.cz. Objednávkový formulář najdete zde (pro členy a pozorovatele FoRS je domluvena sleva 50 % na stánek, navíc možnost uspořádání přednášky zdarma).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace