Czech English

SDG Watch Europe – 2019 Europe Sustainable Development Report

16.1.2020
FoRS

Víte, které země EU jsou v dosahování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) nejdále a které naopak pokulhávají? Zajímá Vás, ve kterých oblastech SDGs čelí EU největším výzvám? To i více se dozvíte v nové zprávě 2019 Europe Sustainable Development Report, která je zároveň prvním nezávislým kvantitativním vyhodnocením pokroku členských zemí EU směrem k SDGs. Ze zprávy mimo jiné vyplývá, že ačkoliv evropské země patří v této oblasti ke globálním lídrůmani jedna z nich se momentálně neblíží ke splnění cílů v roce 2030.  Více informací a zajímavých novinek se můžete dočíst v lednovém newsletteru SDG Watch Europe. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace