Czech English

SDG Watch Europe – Priorizace rozvoje kapacit při provádění Agendy 2030

6.9.2019
FoRS

Politické fórum (HLPF) zavedlo proces dobrovolných vnitrostátních přezkumů (VNR), který se stal nástrojem pro přezkum a provádění agendy 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje. V letech 2016 až 2018 bylo národním vládám HLPF předloženo 111 VNR a v roce 2019 dalších 48. Od počátku byl systém vzájemného hodnocení HLPF používán vládami jako prostředek ke sledování pokroku jejich země při provádění agendy 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje a poučení ze zkušeností a osvědčených postupů sdílených ostatními vládami. Jak hodnocení vychází se můžete dočíst zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace