Czech English

SEVER – turismus očima dětí aneb Jak šetrně podnikat

20.5.2015
FoRS

Nové turistické atrakce v Krkonoších vymyslely děti z místních základních škol

Návštěvníci Krkonoš budou moci využít nově vzniklé turistické cíle a trasy, které pro ně připravili žáci 2. stupně pěti základních škol na Trutnovsku. Vytvořené letáky, plakáty, brožury či videospoty budou k nalezení např. v návštěvnickém centru Domu obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK a v informačním centru Veselý výlet.

Nové informační zdroje návštěvníkům poskytnou jiný pohled na turistiku a ukážou jim, kam a za jakými možnostmi mohou vyrazit tak, aby se nejen vyhnuli davům, lanovkám a přeplněným parkovištím, ale cestou šetrné turistiky budou nasměrováni do míst zaniklé obce, navštíví místní farmáře a farmářské trhy, nebo vyrazí po stopách regionálních produktů.

Základní školy z Rudníku, Mladých Buků, Horního Maršova a ZŠ kpt. Jaroše a ZŠ Komenského z Trutnova se tento školní rok zapojily do projektu Jak šetrně podnikat, který koordinovalo Středisko ekologické výchovy SEVER. Hlavním tématem projektu bylo podnikání v oblasti šetrné turistiky a úkolem zapojených žáků vymyslet a navrhnout nové turistické cíle a trasy, jejichž navštívení by bylo šetrné k přírodě, posilovalo udržitelnost místní ekonomiky a zároveň pomáhalo zachovat tradiční ráz regionu.

Vytvořené výstupy žáci představili 14. května v Krkonošském centru environmentální výchovy KRTEK ve Vrchlabí, kde proběhla závěrečná konference projektu. Mezi nejzajímavějšími návrhy, které žákovské cestovní kanceláře vytvořily, patří katalog regionálních produktů a mapa historických a současných výrobců východních Krkonoš, trasy cyklistických výletů za místními farmáři nebo průvodce oživující téměř ztracenou historii nostalgického Sklenářovického údolí. „Cenné je nejen to, že vznikly nové stezky pro turisty, ale projekt podpořil především dovednosti a kompetence žáků. Není obav, že účastníci budou tvořiví a podnikaví,“ dodal při konferenci ředitel maršovské pobočky střediska SEVER Jaromír Kvasnička.

Projekt Jak šetrně podnikat byl podpořen v rámci OP VK ze Strukturálních fondů EU a rozpočtu ČR.

Více informací: anna.ctvrtnikova@ekologickavychova.cz

Web: http://sever.ekologickavychova.cz/

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace