Czech English

ShineBean – poděkování a plánování nového projektu

23.11.2018
Eliška Šertlerová
Nezisková organizace Shine Bean již několik let podporuje základní školu a farmu v Ndere a Barchando, kde vzdělává žáky k praktickým pěstitelským dovednostem. Tento projekt se již úspěšně dokončuje a vedení škol je vděčné za to, že žáci mají možnost naučit se pěstovat plodiny, které jsou nutností k přežití na zdejších vesnicích. Nyní organizace připravuje další projekt a chce poděkovat dětem z českých škol, které se na tomto projektu podílely.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace