Czech English

SIRIRI o.p.s. pořádá Development Coffee na téma „Komu se zodpovídáme v rozvojových projektech?“

Ve středu 12. 12. 2012 od 18 hodin proběhne v prostorách ADRY v Londýnské 30, Praha 2 poslední Development Coffee tohoto roku. Tématem neformálního setkání je tentokrát „Komu se zodpovídáme v rozvojových projektech?“. Návštěvníci budou moci diskutovat o procesu realizace rozvojových projektů, jejich přínosech a úskalích, o vztazích mezi donory a příjemci či vztazích s místní komunitou. Akce je přístupná nejenom zástupcům NNO, ale i široké veřejnosti. Více informací naleznete zde nebo zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace