Czech English

SIRIRI – Program Škola hrou přebírá finská nevládní organizace

Vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice musel být v loňském roce s vyhlášením pandemie nemoci covid-19 kvůli bezpečnostním a finančním důvodům pozastaven. Aby organizace SIRIRI a její omezený rozpočet nebránil pokračování rozvoji programu Škola hrou,  rozhodli se oslovit jiné nevládní organizace, mezi nimiž byla i finská organizace Fin Church Aid, nezisková organizace má nyní k dispozici výukové materiály programu Škola hrou a program implementovat do svého vzdělávacího systému, který koresponduje s metodikou programu postaveném na vzdělávání v jazyce sango. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace