Czech English

Školení k metodě the Most Significant Change v monitoringu a evaluacích

4.6.2013
admin
Metoda the Most Significant Change (MSC) je využívaná v rámci monitoringu a evaluací a je vhodná především pro komplexní, participativní a sociální činnost zaměřenou na dosažení změny a pro iniciativy zasunující mnoho partnerů a dalších aktérů. V červnu a červenci se můžete zúčastnit dvou školení ve Velké Británii:
  • 10 – 11.  června (Londýn): základy metody MSC a příprava implementačního plánu se všemi kroky MSC vč. praktických ukázek, účast zakladatele metody Ricka Daviese. Cena je 450 GBP. Více informací zde, zde  a na LondonMSC@outlook.com nebo theo@socialimpactconsulting.com.au
  • 9. července (Oxford): základy metody MSC vč. praktických příkladů a využití v monitoringu a evaluacích. Cena je 220 GBP. Více informací zde, na http://www.traceydelaney.net/ a tadelaney@bigpond.com.
Více informací k metodě the Most Significant Change naleznete na http://mande.co.uk/special-issues/most-significant-change-msc/ a http://groups.yahoo.com/group/MostSignificantChanges Praktické využití metody v rámci evaluace projektů naleznete také zde (v Čj) a zde (v Aj).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace