Czech English

SMO – Seminář „Rozvojová pomoc ČR v zahraničí a její význam“

28.10.2016
FoRS

Vysvětlit význam rozvojové spolupráce pro Českou republiku, představit roli jednotlivých aktérů i jejich přínosy pro danou oblast a apelovat na politiky i veřejnost, aby zahraniční rozvojová spolupráce byla účinnější. To byly cíle semináře v Senátu k zahraniční rozvojové spolupráci, z něhož se můžete podívat na fotoreport a také si přečíst tiskovou zprávu. Účastníci akce, tj. zákonodárci, zástupci samospráv, zaměstnavatelů i neziskových organizací (děkujeme všem, kteří dorazili!) – se mimo jiné shodli na tom, že finance na ZRS je třeba posílit. Senátoři v tom přislíbili pomoci.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace