Czech English

SMOČR – „Resilient Local Government and Public Administration in Eastern Partnership Countries“

Zapojte se do projektu Svazu měst a obcí ČR v rámci českého předsednictví v Radě EU 2022 a přijďte na akci „Resilient Local Government and Public Administration in Eastern Partnership Countries“. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro efektivní a odolné místní samosprávy v zemích Východního partnerství (Ukrajina, Moldavsko a Gruzie). Akce se zaměří také na budování odolnosti v kontextu probíhající války na Ukrajině a na podporu, která má vést k rychlé obnově ukrajinských měst. Akce proběhne 2.-4. listopadu v Praze a Liberci. Veškeré informace naleznete zde. Spuštění registrace můžete očekávat již brzy na webu SMOČR.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace