Czech English

Social Watch 2016 – Národní a mezinárodní zpráva o stavu udržitelného rozvoje

22.7.2016
Eliška Šertlerová

Ekonomika roste, ale společenská stabilita je ohrožena – zpráva, kterou nese tento dokument, zabývající se implementací rozvojové Agendy 2030 v ČR. Agenda, jak je jistě známo, vychází z Cílů udržitelného rozvoje schválených na posledním summitu OSN. I Česká republika zahájila participativní proces přípravy národní Agendy 2030, jejíž úspěšná realizace má za cíl v příštích patnácti letech omezit a zastavit hrozící ekologickou katastrofu a napříč všemi státy odstranit největší nerovnosti a nespravedlnost. Naplňování Cílů bude monitorovat mezinárodní síť Social Watch a zároveň poskytovat paralelní zprávy těm, jež budou podávány jednotlivými státy.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace