Czech English

Soutěž o nejlepší studentskou práci

27.2.2013
adelastiborova

Využijte skvělé příležitosti a přihlaste se do soutěže o nejlepší studentkou práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí! Soutěž je vyhlašována v pěti oblastech: africká studia (garantuje Univerzita Hradec Králové), asijská studia (garantuje Univerzita Palackého a Metropolitní univerzita Praha), latinskoamerická studia (garantuje Univerzita Hradec Králové), rozvojová studia (garantuje Univerzita Palackého) a mezinárodní vztahy (garantuje Ústav mezinárodních vztahů).

Rozsah soutěžní práce je nejméně 25 a nejvýše 150 normostran. Může být přihlášena i bakalářská či magisterská závěrečná práce. Tři nejúspěšnější soutěžící v každé výše uvedené oblasti postupují do finálového kola. První tři nejúspěšnější soutěžící v každé oblasti, stejně jako první tři nejúspěšnější soutěžící v kole vítězů obdrží finanční odměnu. Práce můžete odevzdávat do 31.března 2013!!

Soutěž je vypisována v rámci projektu Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (reg. č. projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0027), tj. projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace