Czech English

Světová banka: výzva k předkládání žádostí pro evaluační týmy

16.10.2013
FoRS
Světová banka, respektive SIEF – Strategic Impact Evaluation Fund vyhlašuje výzvu k předkládání projektů pro evaluační týmy zaměřených na strategické politiky týkající se  (1) dětská výživa, zdraví a rozvoj; (2) dodávka vody, sanitace a hygiena spojená s výsledky lidského rozvoje; (3) základní vzdělávácí služby; (4) zdravotní systémy a dodání služeb. Návrh kompletního rozpočtu je nutné poslat do 1. listopadu 2013 na siefproposals1@worldbank.org. Veškeré informace týkající se tématických celků, pokynů k podávání žádostí a dalších informací naleznete zde.    

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace