Czech English

Světový den výživy 2012

23.10.2012
Kamila Muchová

Dne 16. října si celý svět připomněl vznik Organizace OSN pro výživu a zemědělství – FAO. Od roku 1945 je tento den známý jako Světový den výživy. Letošní ročník se věnoval tematice nakrmení světa v budoucnosti.

Řešením krizové situace mohou, podle OSN, být zemědělská sdružení místních farmářů. Cílem kampaně bylo informovat o významu takovýchto družstev, o tom jak mění své okolí a čím pomáhají ohroženým skupinám lidí. Problematice lokálních sdružení se take věnuje i závěrečný dokument konference Rio+20. Věděli jste, že z 870ti milionů chronicky podvyživených lidí žije 852 milionů v rozvojových zemích? Jak myslíte, že se změnily počty hladovějících za posledních 20 let? A podaří se naplnit jeden z Rozvojových cílů tisíciletí  – snížit do roku 2015 na polovinu počet hladovějících?      Navštivte internetové stránky FAO http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/ nebo si přečtěte nejnovější analýzy na poli boje proti hladu http://www.fao.org/news/story/en/item/161819/icode/      

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace