Czech English

Světový den výživy

16.10.2013
FoRS
Dne 16. října se slaví Světový den výživy. Fakta: 840 milionů lidí hladoví, dvě miliardy trpí podvýživou. Špatná výživa se odráží i v nadváze – týká se 1,4 miliardy lidí, z toho je 1/3 obézních. Je to velký důvod k zamyšlení i k promyšleným konkrétním krokům na úrovni států i v mezinárodním měřítku.  16. říjen připomíná den vzniku Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO (1945). Cílem dne výživy (potravin) je podpora ekonomické i technické spolupráce v oblasti zemědělské výroby, zvyšování povědomí o hladu a chudobě ve světě. Plýtvání (Waste)   Podívejte se na video o plýtvání potravinami. Film se jmenuje Waste (Plýtvání) a je k shlédnutí na YouTube iCentra OSN s českými titulky: http://bit.ly/17JHPyW Světový den výživy připomíná v Česku mimo jiné filmový festival AlimenTerre. Stojí za pozornost, pokračuje až do pátku. Dnes probíhá po celé republice akce Naše posvícení – seznam zapojených naleznete zde: http://www.rozvojovka.cz/nase-posviceni-seznam-restauraci-a-skol. Více o Světovém dni výživy:   http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace