Czech English

The Humanitarian Innovation Fund – Development Grants

11.11.2016
FoRS

The Humanitarian Innovation Funs nabízí granty v rozmezí £75,000- £150,000 na projekty zabývající se inovací v humanitární pomoci. Jedná se o převádění nových myšlenek do drobných projektů, které bude následně možné otestovat na menším populačním vzorku a prozkoumat jejich potenciál. Může se jednat o testování nových myšlenek a postupů, nové obchodní modely, testování finanční efektivnosti a další. Návrhy projektu zašlete do 2. prosince 2016 skrze „online grant management system“. Úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k zaslání plného znění návrhu do 16. prosince – 24. ledna 2017. Podrobné informace naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace