Czech English

The Peace Institute – Studie „A paradigm shift framed by a crisis: recent debates on immigration and integration in six EU countries“

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • The Peace Institute – Studie „A paradigm shift framed by a crisis: recent debates on immigration and integration in six EU countries“
28.3.2021
FoRS

Článek zkoumá nedávné veřejné debaty o migraci a integraci v Rakousku, Dánsku, Polsku, Slovinsku, Španělsku a Velké Británii. Posuny veřejného mínění souvisejí s masovou migrací v roce 2015 označovanou jako krize, zatímco v posledních letech došlo k výraznému posunu imigrační politiky a veřejných debat od proklamace demokratických hodnot směrem k mnohem přísnějšímu přístupu k přistěhovalectví a integraci. Celé znění článku naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace