Czech English

TRIALOG: nový TIS a Twitter

27.1.2014
admin
V lednovém vydání newsletteru TRIALOGu (TRIALOG Information Service, TIS) se dozvíte mj.: • U příležitosti desetiletého výročí založení slovenské národní platformy byla vydána brožura shrnující základní milníky posledních deseti let. Na konci minulého roku tato platforma také podpořila několik cest novinářů do Burkiny Faso, Kambodži a Jižního Súdánu. • Maďarská národní platforma začala pracovat na projektu, který se snaží o zvýšení efektivnosti rozvojové spolupráce. V rámci projektu byla na podzim minulého roku vypracována studie, která mapuje situaci devatenácti rozvojových NNO v Maďarsku. • Polská národní platforma Grupa Zagranica vyzývá zástupce polských institucí k reakci na situaci na Ukrajině. Kompletní číslo TIS si můžete přečíst zde. TRIALOG také nabízí možnost publikovat informace o vašich akcích a dalších aktivitách                   v únorovém vydání TIS (druhá polovina února). Příspěvky by měly splňovat tato kritéria: být napsané ve třetí osobě, obsahovat krátký nadpis, 150-300 slov (10-20 řádků) včetně stručné informace o kontextu, jméno a email na kontaktní osobu z vaší organizace. Lze rovněž připojit delší dokumenty či fotky nebo přidat odkazy na webové stránky. Příspěvky, prosíme, posílejte do 17. 2. na information@trialog.or.at. TRIALOG rovněž oznámil založení nového účtu na Twitteru – je k dispozici zde nebo prostřednictvím ikony na webové stránce TRIALOGu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace