Czech English

Tomorrow People Organization – Poverty and Social Protection Conference 2016

19.11.2015
FoRS

Nezisková organizace Tomorrow People Organization Vás srdečně zve na konferenci, která se bude konat od 9. do 11.března v Bangkoku (Thajsko). Letošní konference se zaměří na témata chudoby, sociálních nerovností a etnických vztahů. Cílem bude vyzdvihnout roli rovného přístupu ke zdrojům a potenciál sociální inkluze v boji proti chudobě. V současnosti stále můžete přihlašovat svoje příspěvky na stránkách konference a to až do 2. února 2016.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace