Czech English

TRIALOG Partnership Fair 2015

18.3.2015
FoRS

Ve dnech 4. – 6. května se ve Vídni uskuteční další ročník Partnership Fair v oblasti rozvojové spolupráce a rozvojového vzdělávání a osvěty, který pořádá tým projektu TRIALOG. Kromě tradiční příležitosti navázat partnerství pro projekty a další spolupráci mezi NNO z celé EU byla letos pozvaná řada zástupců nadací a dalších donorů vč. Evropské komise. Ti představí své plány a priority pro financování NNO.

Veškeré informace týkající se akce, včetně seznamu pozvaných donorů a jejich programů financování NNO zde.

Přihlašovat se můžete max. do 17. dubna – přihlášky budou posuzované podle pořadí, v jakém došly!

Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace