Czech English

Ukončení DEEP Projektu

9.9.2015
FoRS

Před dvaceti lety vznikl mezinárodní projekt DEEP Project vytvořený CONCORD DARE Forem, jehož činnost se soustřeďuje výchovu k občanství a zvyšování povědomí o tomto fenoménu.  V prosinci tohoto roku bude však projekt ukončen, proto se organizuje konference s názvem „The best of Global Learning“ a Velký závěrečný večer „Grand Finale Event“ konaný od 28. do 29. října v Bruselu. Více informací čtěte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace