Czech English

UN Reflection Series 2015

UN System Staff College ve spolupráci s  Hertie School of Governance a podporou UN Development Operations Coordination Office zve na UN Reflection Series 2015, jejímž tématem bude Rozvojová spolupráce a policy ve středně příjmových zemích. Vyzývá tedy zájemce, aby předložili návrhy svých příspěvků do 23. května 2015. 

UN Reflection Series je každoroční vzdělávací událost, která umožňuje dozvědět se a diskutovat o současných otázkách mezinárodního rozvoje. Letos se bude konat ve dnech 22.-24. října 2015 v Berlíně.

Výzva je pro akademické i neakademické příspěvky na následující témata:

  • The changing role and operational setup of the UN in Middle Income Countries;
  •  Second generation development challenges in Middle Income Countries;
  •  The changing role of bilateral donors, multilaterals and civil society in Middle Income Countries.

Požadavky: Návrh musí mít alespoň 500 slov a měly by nastínit jedno z výše uvedených témat. Musejí být doručeny na email development-humanrights@unssc.org  do 23.5.2015.

Vybraní autoři budou informováni a svůj příspěvek o 3000-5000 slov pak mohou odesílat do 10. srpna

Veškeré informace naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace