Czech English

UNDP – Evaluace Strategického plánu UNDP 2018-2021

9.7.2021
FoRS

Strategický plán má pomoci členským státům naplnit Agendu 2030 (Cíle udržitelného rozvoje). Publikovaná evaluace hodnotí vizi UNDP a to, do jaké míry byly zavedeny změny za účelem realizace plánu podpory při plnění cílů udržitelného rozvoje. Také ukazuje, jakým způsobem reforma rozvojového systému OSN postupuje v době, kdy se státy primárně zabývají pandemií Covid-19. Hodnocení má zemím pomoci vrátit se zpět na cestu k dosažení stanovených cílů a k principu „nikdo nezůstane pozadu“. Více informací a report samotný naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace