Czech English

United Edge – The justice based approach: Foundation course

Účastněte se globálního hnutí, který pomocí toho online kurzu, vede k radikální změně ve vnímání sociální i environmentální spravedlnosti. V rámci přístupu založeného na spravedlnosti uvažujeme o tom, proč – po 25 letech založených na „right-based approaches,“ nerovnost, destrukce životního prostředí, útlak a beztrestnost jsou větší výzvy než kdykoli předtím. V tomto kurzu prozkoumáme předpoklady o metodice a praxi. Délka trvání kurzu je 6 týdnů s rozsahem 6-7 hodin týdně. Následující kurz bude začínat 26. dubna, nutnost přihlášení do 22. 4. Veškeré informace naleznete v této brožuře. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace