Czech English

Ústav mezinárodních vztahů – Nový policy paper „Stability, Sustainability and Success in the Sahel: The Next Steps for the Czech Engagement“

  • Úvod
  • Novinky z ČR a ze světa
  • Ústav mezinárodních vztahů – Nový policy paper „Stability, Sustainability and Success in the Sahel: The Next Steps for the Czech Engagement“

V návaznosti na vojenskou angažovanost České republiky v regionu od roku 2013 a následné projekty rozvoje venkova je celovládní strategie vůči Sahelu (G5) vyjádřením odpovědnosti a schopnosti reagovat na související bezpečnostní výzvy Evropské unie a jejích afrických partnerů. Přihlášením se k nexu securitydevelopment, Česko nedávno posílilo svou diplomatickou přítomnost v Sahelu a rozšířilo své aktivity do oblasti zdraví, migrace a občanské společnosti. Česká republika by měla aktualizovat svou národní strategii pro budování budoucí odolnosti Sahelu, rozšířit pilíře správy a rozvoje a začlenit lidská práva a rovnost žen a mužů. Měla by rovněž zlepšit finanční plánování a začlenit oblast Sahelu do současných rozpočtových linií, aby se mobilizovaly domácí odborné znalosti a získala veřejná podpora. Přečtěte si celý policy paper od autorů Ondřeje Horkého-Hlucháně, Jana Daniela a Ondřeje Ditrycha zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace