Czech English

Vláda ČR – Plán ZRS na rok 2023

Dne 8. června byl schválen Plán zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2023 s výhledem financování do roku 2025. V roce 2023 bude na ZRS ČR v gesci MZV a České rozvojové agentury vynaloženo 602 mil. Kč, na humanitární pomoc 165 mil. a na transformační spolupráci 80 mil. Kč; na rozvojová stipendia včetně zdravotní péče 115 mil. Kč. Podrobné údaje o rozdělení finančních prostředků naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace