Czech English

VOICE – Zpráva z mezinárodní diskuze „Nové humanitární trendy a výzvy ve světle války na Ukrajině“

22.10.2022
FoRS

Nové humanitární trendy a výzvy ve světle války na Ukrajině – to bylo ústřední téma mezinárodní diskuse, která se konala 8. září ve spolupráci FoRS a VOICE. Na akci vystoupili zástupci Evropské komise, ministerstev zahraničí ČR, Slovenska, Polska a Švédska, jakož i představitelé předních neziskových organizací zaměřených na humanitární pomoc i zástupci akademických institucí. Jaké byly hlavní výstupy jednotlivých panelových diskuzí a jak zní doporučení VOICE pro EU? Přečtěte si celou zprávu zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace