Czech English

Výzva na podporu místních iniciativ a rozvoje venkova v Ázerbajdžánu

Evropská komise vyhlašuje výběrové řízení na Projekt na podporu místních iniciativ a rozvoje venkova v Ázerbajdžánu. Grant ve výši přes 3 mil. EUR je určen na diverzifikaci ekonomiky, tvorbu pracovních míst a rozvoj lidských zdrojů ve venkovských oblastech, rozvoj podnikání, posílení inovativních přístupů, posílení kapacit místních hráčů, organizací, asociací, místních autorit atd. Konečný termín pro podávání přihlášek je stanoven na 16. července 2013.  Více informací o nabízeném grantu naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace