Czech English

Země na talíři – Festival dokumentárních filmů

Zavítejte 20. července do Olomouce na Pevnost poznání Olomouc na filmový festival Země na talíři! Tentokrát se můžete těšit na program věnovaný včelám a péči o okolní krajinu v době klimatické krize. Čeká vás medový workshop výroby přírodní kosmetiky, zábavný kvíz o super ceny včetně nové deskové hry Terra Futura a promítání snímku Kam mizí včely. Festival zakončí host Jarek Bajko se svou besedou o Přirozeném včelaření. Program zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace