Czech English

Zveřejnění Globálního indexu stáří

2.10.2014
FoRS
Mezinárodní organizace starších lidí HelpAge International, která je sítí více než 100 členských organizací z 65 zemích celého světa, vydává k 1. říjnu 2014 u příležitosti  „ Mezinárodního dne starších lidí „ tzv. Global AgeWatch Index, který ukazuje, jaká je v 96 zemích světa podpora jejich starší populace. Global AgeWatch Index 2014 je jediným globálním srovnáním zemí podle sociálního a ekonomického postavení starších lidí. Zároveň ukazuje, že pouhý ekonomický růst sám o sobě nestačí k tomu, aby starší lidé žili spokojeně. V současnosti se ukazuje, že úzké zaměření na ekonomický růst vede v mnoha zemích k zvyšování příjmových rozdílů, mnoho starších lidí nemá dostatečné příjmy a trpí nedostatkem jídla, nemá odpovídající přístup k lékařské péči a k zajištění svých základních životních potřeb. Index se tento rok zaměřuje především na příjmovou bezpečnost starších lidí a ukazuje, že každá země má co zlepšovat. Také ukazuje, že v každém světovém regionu země, které mají nízký stupeň příjmů, dělají často pro své starší lidi více než země bohatší. Kompletní zprávu Global AgeWatch Index 2014 naleznete zde. Přehled informací o jednotlivých zemích je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace