Czech English

10. Konference o ekovýchově v Praze

6.9.2019
FoRS

17. října 2019 od 9:00 – 16:30 se v hotelu Olympik Artemis Praha uskuteční konference o ekovýchově. Cílem je diskuze o tom, jak dále předávat témata ŽP a změny klimatu. Na programu bude například jak zajistit příznivý dopad sdělení o environmentálních tématech, lesní pedagogika či  komunikační strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Přihlašovat se můžete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace