Czech English

Předsednický projekt EUPP

  • Úvod
  • Předsednický projekt EUPP

FoRS je v rámci předsednictví EU součástí prezidentského projektu „Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project“. Na jeho plnění spolupracuje společně s dalšími třemi partnery Coordination Sud (Francie), CONCORD Sweden (Švédsko) a sítí evropských nevládních organizací CONCORD Europe.

Prezidentský projekt probíhá od ledna 2022 do června 2023, přičemž hlavním cílem pro FoRS je kvalitativní posun české zahraniční rozvojové spolupráce, humanitární pomoci, globálního rozvojového vzdělávání a odpovídající navýšení prostředků na ně.

Prioritami FoRS s ohledem na zájmy našich členů jsou:

  • Objem a kvalita české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
  • Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
  • Klima agenda a vazba na zemědělství, zdroje obživy, odolnost komunit
  • Příznivé podmínky pro nestátní neziskové organizace v zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

Čemu se FoRS v rámci předsednictví věnuje naleznete podrobněji zde.

Koordinační schůzka s našimi partnery v projektu EUPP 2022/23 – CONCORD Sweden (Švédsko), Coordination SUD (Francie), CONCORD Europe a také s dalšími třemi platformami, které budou v předsednickém projektu pokračovat Coordinadora de ONGD (Španělsko), Hand (Maďarsko) a CNCD-11.11.11 (Belgie).

PARTNEŘI V PROJEKTU

COORDINATION SUD je francouzská platforma založená v roce 1994. Sdružuje 176 nevládních organizací zabývajících se humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací.

CONCORD Sweden je švédská platforma složená z 81 organizací občanské společnosti. Společně usilují o spravedlivější a udržitelnější svět tím, že pomáhají formovat evropskou zahraniční a rozvojovou politiku.

CONCORD Europe je evropská konfederace humanitárních a rozvojových organizací. Zastupuje více než 2 600 nevládních organizací a usiluje o svět rovných příležitostí a kvalitní život pro každého.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace