Czech English
  • Active Citizens Fund Projekt 2022-2024

    FoRS realizuje projekt „Návrat k hodnotově orientované zahraniční politice: Advokační kampaň za zvýšení příspěvků české vlády na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, podporu demokracie a lidských práv v zahraničí a na klimafinance pro rozvojový svět“ . Na aktivitách spolupracujeme s platformou DEMAS – Asociace pro podporu lidských práv a demokracie a nevládní neziskovou organizací AMO – Asociace pro mezinárodní otázky.

    Cílem projektu je navýšení příspěvků na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, lidskoprávní agendu v zahraničí, a tedy posílení reputace České republiky jako spolehlivého partnera.

  • Posilování kapacit implementačních partnerů zahraniční rozvojové spolupráce

    FoRS realizuje projekt „Podpora kapacit platformy FoRS v letech 2023-2025“ , který je podpořen z prostředků České rozvojové agentury. 

    Záměrem projektu je zvýšení potenciálu a pozitivního dopadu české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ve vazbě na agendu udržitelného rozvoje. Jeho cílem je pak podpora akceschopnosti platformy FoRS a posilování partnerství s aktéry v ČR i v zahraničí.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace