Czech English

10 LET VÁLKY V SÝRII – PŘEHLED ZPRÁV OD ČLENŮ

22.3.2021
FoRS
  • Organizace sdružené ve FoRS – připomenutí 10ti let války v Sýrii

Tohle výročí nechce nikdo slavit. Konflikt v Sýrii, který vypukl před 10 lety, vyhnal z domovů více než 13 milionů lidí. Stovky tisíc připravil o život. Přes dva miliony školáků nemůže kvůli válce chodit do školy. Humanitární organizace poskytují v Sýrii nejen potraviny a hygienické balíčky, pomáhají ale také zajistit vzdělávání a lékařskou péči. Podílejí se i na obnově infrastruktury, zemědělství a dalších zdrojů obživy, podporují i vznik nových pracovních míst. Pomoci se tak každý měsíc dostane stovkám tisíc Syřanů. Děkujeme všem, kteří pomáhají. Video k připomenutí 10. let syrského konfliktu naleznete zde

  • Člověk v tísni – Humanitární organizace varují před nevratnými dopady 10 let trvajícího konfliktu v Sýrii

35 humanitárních organizací varuje před nevratnými škodami, které by nastaly v případě, že se nenaplní humanitární potřeby lidí v Sýrii a nenalezne se uspokojivé politické řešení. Organizace upozorňují, že deset let od začátku tohoto konfliktu jsou životní podmínky pro mnohé Syřany horší, než kdy předtím. V Sýrii žije přes 80 % lidí v chudobě a míra potravinové nejistoty dosahuje rekordní výše. Světová pandemie COVID-19 toto utrpení jen zhoršila. Celý článek naleznete zde

  • Lékaři bez hranic – Válka v Sýrii  trvá už 10 let

Tisíce lidí byly zabity nebo zraněny a miliony obyvatel vyhnala válka z jejich domovů. Sýrie je zemí s nejvyšším počtem vnitřně vysídlených osob na světě. Humanitární potřeby jsou obrovské – chybí voda, potraviny i tolik potřebná zdravotní péče. Proto již deset let poskytujeme pomoc lidem v nouzi v různých oblastech země – od zajištění zdravotnického materiálu přes zřizování nemocnic a klinik až po konzultace na dálku zdravotnickým zařízením a lékařům nacházejícím se v oblastech, do kterých nemáme přístup. Zajistěte jim nezbytnou zdravotní péči a základní potřeby k přežití, možnost podpory zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace