Czech English

ADRA – Ceny Michala Velíška pro rok 2016

5.11.2016
FoRS

Nadace ADRA Vás zve na seminář a slavnostní vyhlášení Ceny Michala Velíška pro rok 2016. Cílem odborného semináře pro širokou veřejnost je podívat se na téma strachu z pohledu psychologie, sociologie, lékařství či umění. Na semináři vystoupí PhDr. D. Vodáčková, PhDr. J. Šiklová, CSc., MUDr. J. Trachta, Mgr. V. Venclík a další. Po semináři následuje slavnostní vyhlášení Ceny Michala Velíška za rok 2016. Toto ocenění je každoročně udělováno Nadací ADRA a TV Nova za statečnost při záchraně lidského života. Vše se koná v úterý 8. listopadu 2016, 9:30 seminář na téma „Strach“, 13:00 slavnostní vyhlášení ceny. Místo konání jest reprezentační sál primátorky hl. m. Prahy. Akce je zdarma, je však nutné si rezervovat místo. Jak? To, stejně jako jak hlasovat, najdete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace