Czech English

Akce FoRS 20. a 22. 11. 2012

12.11.2012
adelastiborova
Ve dnech 20. a 22. 11. pořádá FoRS několik významných akcí: Panelová diskuse „Proč se má Česká republika zapojovat do spolupráce s rozvojovými zeměmi i v době krize?“ Dne 20. listopadu 2012 pořádá FoRS panelovou diskusi, která by měla zhodnotit, co jsou silné stránky zahraniční rozvojové spolupráce ČR, do jaké míry je zasažena ekonomickou krizí, jaký je skutečný vliv ČR na společnost v rozvojových zemích a jaké projekty zde ČR realizuje. Účast přislíbili zástupci Ministerstva zahraničí ČR, České rozvojové agentury, Parlamentu ČR a nevládních neziskových organizací. Zároveň bude představena hodnotící zpráva FoRS o zahraniční rozvojové spolupráci ČR za rok 2011 a nová verze internetové stránky ceskapomoc.cz. Událost je otevřená široké veřejnosti, místem konání je Langhans galerie, Vodičkova 37, Praha 1. Workshop o možnostech spolupráce mezi podnikateli, nevládními neziskovými organizacemi a univerzitami v rozvojové spolupráci Dne 22. listopadu 2012 se uskuteční workshop o možnostech spolupráce mezi podnikateli, nevládními neziskovými organizacemi a univerzitami v rozvojové spolupráci s názvem „Hledání cest spolupráce v rozvojových zemích“. Workshop pořádá FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci ve spolupráci s Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a partnery projektu RESAREAS. Workshop se uskuteční v prostorách Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1. Na workshopu vystoupí mnoho zajímavých hostů z řad neziskového sektoru, privátního i akademického sektoru. Workshop je určen pro zástupce firem, obchodních komor, nevládních neziskových organizací, akademických a vědecko-výzkumných institucí, státní správy, pracovníky ministerstev a místních samospráv, studenty, nezávislé konzultanty, odborníky a další subjekty zapojené do zahraniční rozvojové spolupráce. Kulatý stůl o osobní bezpečnosti rozvojových a humanitárních pracovníků Na workshop dne 22. listopadu bude navazovat odpolední kulatý stůl, který se dotkne důležitého tématu osobní bezpečnosti při práci v rozvojových zemích. O své zkušenosti se podělí zástupci neziskových organizací, univerzit, soukromých firem i Ministerstva zahraničních věcí ČR. FoRS usiluje o posílení výměny informací svých členských a pozorovatelských organizací v této oblasti – v návaznosti na kulatý stůl bude za tímto účelem spuštěna online platforma. Potvrzení účasti akcích dne 22. 11. posílejte Adéle Stiborové na asistent@fors.cz, tel. 777 273 909, 222 522 480, a to nejdéle do 20. 11. 2012.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace