Czech English

Asociace pro mezinárodní otázky – Pozvánka na akci „Reset globálních dodavatelských řetězců: příležitosti a výzvy pro Českou republiku“

  • Úvod
  • Akce v ČR a zahraničí
  • Asociace pro mezinárodní otázky – Pozvánka na akci „Reset globálních dodavatelských řetězců: příležitosti a výzvy pro Českou republiku“

V rámci konference proběhnou tři panely, které propojí obchodní, politický a akademický pohled na otázky spojené s dalším vývojem světové ekonomiky v post-covidové době. Konference se zúčastní zástupci na nejvyšší úrovni ze společností, které musí připravovat nové strategie v reakci na vývoj v rámci dodavatelských řetězců. Akci pořádá Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s dalšími partnery 13. září 2021 v prostorách Senátu PČR. Registrace možná zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace