Czech English

Fair Trade Advocacy Office – Nový program “ Young Fair Trade Advocates“

Tento program má dvě hlavní části: 
1. Academy for Young Europeans (září 2021 – duben 2022) – hlavním cílem je sdílení znalostí pro mladé občany EU (18 až 30 let) o obchodní politice EU, advokacii, změně klimatu, otázkách udržitelnosti v dodavatelských řetězcích, historie hnutí za spravedlivý obchod, existující kampaně za spravedlivý obchod a nabídnutí konkrétních nástrojů k mobilizaci a zapojení na úrovni EU. Přihlášky do 15. srpna. 
2. Partnerství s národními organizacemi občanské společnosti v celé EU – hlavním cílem je, aby organizace FTAO podporovala spolupráci s organizacemi a posílení skupiny mladých lidí, kteří se o tuto problematiku zajímají. Pokud byste chtěli na tomto projektu spolupracovat s FTAO, a to vnitrostátně, tedy ve vaší zemi, více informací naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace