Czech English

Barmské centum Praha

5.8.2016
FoRS

Co je nového v Barmě? To se můžete dočíst v červencových novinkách, Například předpověď světlých zítřků pro obyvatele. Každodenní životy obyčejných lidí by se mohly postupně zlepšovat a to díky novému politickému prostředí v Barmě, demokratickému, v rámci něhož by měl mít každý lepší přístup k právům. Více o iniciativě centra, které vyškolila již přes 500 mladých právníků v zemi, si přečtete právě v novinkách. Stejně tak se uveďte do kontextu, a to skrze příspěvek o the National League of Democracy (NLD), která před přibližně více jak 100 dny převzala moc a tak vznikla první demokratická občanská vláda v Barmě od roku 1962. O tom se můžete dočíst také v článku, na které centrum upozorňuje.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace