Czech English

Beyond Growth 2023 Conference – Pathways towards Sustainable Prosperity in the EU

2.5.2023
FoRS

Srdečně Vás zveme na konferenci Beyond Growth 2023, která se bude konat ve dnech 15.-17. května v Evropském parlamentu v Bruselu. Cílem konference je diskutovat a spoluvytvářet politiky pro prosperitu v Evropě, založenou na systémovém a transformativním přístupu k hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti. Účastnit se můžete osobně nebo online, nezapomeňte se registrovat. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace