Czech English

Both ENDS – Tisková zpráva „Indigenous knowledge and languages crucial in the fight against climate change“

16.8.2022
FoRS
Organizace Both ENDS zveřejnila tiskovou zprávu týkající se životního prostředí a přínosu původních obyvatel na jeho ochraně. Ve většině zemí světa se rozsáhlým znalostem původního obyvatelstva o přírodě, zdraví, kulturních tradicích a domorodých jazycích nedostává dostatečného uznání a pozornosti, a to přesto, že mohou velkou mírou přispět k ochraně prostředí a boji s klimatickou změnou. Přečtěte si zprávu, ve které se dozvíte více o tomto tématu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace