Czech English

CARE – SOS Afghánistán

19.8.2021
FoRS

Eskalující konflikt v Afghánistánu připravil o domov více než 393 000 lidí, kteří se ze dne na den ocitli bez přístupu k vodě, jídlu a bezpečnému úkrytu. CARE v zemi zajišťuje akutní asistenci a pomáhá zranitelným osobám v regionu již od roku 1961. Váš finanční dar může zachránit životy. Přispění 790 Kč zajistí základní životní potřeby jedné, 1580 Kč dvou a 3160 Kč tří rodin na jeden měsíc. Více informací a finančně přispět můžete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace