Czech English

Lékaři bez hranic – Zajistěte nezbytné vybavení uprchlíkům

19.8.2021
FoRS

Mezi pacienty Lékařů bez hranic jsou lidé, kteří opouští domovy v zemích rozvrácených konflikty a/nebo chudobou. Vydávají se na extrémně nebezpečné cesty. Jednou z nich je tzv. Darienská proluka – 97 km dlouhá trasa džunglí na hranici Kolumbie a Panamy. Těm, co náročný přesun v nelidských podmínkách zvládnou, poskytují Lékaři bez hranic v tamním táboře lékařskou a psychologickou péči. Humanitární organizace vyzývá k finanční pomoci pro zajištění nezbytného materiálu a vybavení uprchlíkům. Více informací o možnostech přispět naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace