Czech English

Česká rozvojová agentura: výsledky 1.kola výběru trojstranných projektů na 2013

Česká rozvojová agentura dne 14.1. 2013 oznámila výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení na projekty české zahraniční rozvojové spoluráce v rámci dotačního titulu „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ pro rok 2013. Výsledky naleznete zde. Upozorňujeme na změnu podmínek pro druhé kolo oproti letům předchozím – zejména potřebné dokumenty a doložení financování projektu – viz informace k postupu vyhodnocení žádostí a pokyny k vypracování projektové žádosti. Formuláře žádostí ke stažení z menu vpravo na http://www.czda.cz/cra/dotace.htm.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace