Czech English

Novoroční setkání Zastoupení EK v ČR a Informační kanceláře EP v ČR

Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR zvou na novoroční setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna 2013 od 17:00 do 20:00 hodin v knihovně Evropského domu, Jungmannova 24, 111 21 Praha 1. V rámci neformálního programu bude možné zhodnotit uplynulý rok a pohovořit o roce nadcházejícím, který byl EU vyhlášen jako Evropský rok občanů. Účast je nutné potvrdit mailem na comm-rep-cz@ec.europa.eu nebo osobně do pondělí 14. ledna 2013.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace