Czech English

Charita ČR & Svaz měst a obcí – konference „Partnerství pro rozvoj“

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • Charita ČR & Svaz měst a obcí – konference „Partnerství pro rozvoj“
5.11.2015
admin
Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Charitou ČR pořádá v rámci svých aktivit Partnerství pro rozvoj mezinárodní konferenci „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“. Veřejnost se díky ní dozví, že kromě státních institucí a neziskového sektoru se do rozvojové spolupráce zapojují i česká města a obce. Konference se uskuteční 24. listopadu 2015 v Praze, v prostorách Černínského paláce (Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha 1 – Hradčany), a to od 9:00 do 15:30. Záštitu nad konferencí převzal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. K úloze místních samospráv v rozvojové oblasti se vedle Ministerstva zahraničních věcí ČR vyjádří i Rada evropských obcí a regionů, světová organizace Spojená města a místní samosprávy, Svaz měst a obcí i zástupci neziskového sektoru. Předmětem debaty se rovněž stane zapojování občanů do rozvojových aktivit města/obce či spolupráce obcí s ostatními organizacemi věnujícími se rozvojové spolupráci. Za příklad poslouží příklady ze zahraničí (z Itálie, Gruzie, Moldavska, Francie) i z naší republiky (z Litoměřic, Čermné nad Orlicí, Valašského Meziříčí aj). Účast na konferenci je zdarma po registraci zde.  

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace