Czech English

INEX – Debata v Kampusu: Extremismus u mladých lidí

16.11.2015
admin
Rozmáhají se mezi mladými lidmi radikální názory? Narůstá v souvislosti s uprchlickou krizí xenofobie a rasismus mezi mladými? Proč tomu tak je? A jak lze tyto postoje ovlivňovat – kdo a jak by je měl mírnit?
18. listopadu 2015 se od 19:00 v Pracovně koná druhá ze série Debat v Kampusu, v rámci které mladí lidé dostanou příležitost vyjádřit svůj názor a navrhnout, jak by bylo možné řešit věci, které je pálí. Přijďte se zapojit i Vy a a společně s diskutujícími rozvinout strukturovaný dialog.
Další informace se dočtete na stránkách Evropského roku pro rozvoj zde.
Debatu pořádají:
  • Mladí občané (MOB): Nezisková organizace založená mladými lidmi rozličných zájmů a společného cíle – zlepšovat náš veřejný prostor.
  • INEX – Sdružení dobrovolných aktivit: Nezisková organizace, jejímž posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.
  • Česká rada dětí a mládeže: Organizace sdružující a podporující mnoho celostátních, regionálních a místních sdružení dětí a mládeže. Cílem organizace je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. ČRDM koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace