Czech English

Charita ČR – Venkovní hra s tématikou SDGs

Plánujete v letních měsících zajímavou osvětovou akci nebo festival o udržitelnosti a chtěli byste téma představit hravou formou? Tým Globálního rozvojového vzdělávání Charity Česká republika vyvinul v rámci projektu Labyrint 2030, který je financovaný ČRA venkovní hru s tematikou Cílů udržitelného rozvoje. Hra je primárně určená pro hráče od 15 let a výše, můžou ji však hrát i mladší. Pro více informací o půjčení a metodice hraní kontaktuje sarka.zapotocka@charita.cz nebo monika.durajova@charita.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace